Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2019 12:55 386/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Knurów położonych w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
15.10.2019 12:53 385/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie w rejonie ul. Dworcowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi jako działki nr 1860/3, 1859/2, 1861/13, stanowiącej własność Gminy Knurów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.10.2019 12:51 384/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Zwycięstwa 39, będącej własnością Gminy Knurów, oznaczonej jako działka nr 2093/143
15.10.2019 12:48 383/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
15.10.2019 12:45 382/MOSiR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
15.10.2019 12:44 381/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zasad udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
15.10.2019 12:41 380/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
15.10.2019 12:40 379/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
09.10.2019 08:11 378/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
09.10.2019 08:09 377/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

1 2 następna