Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2019 12:50 4200/III/193/2019 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
28.05.2019 14:58 Uchwała Regionalnej Izby Obrachynkowej w Katowicach w spr.zaopiniowania wniosku o absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za 2018rok.
16.04.2019 15:02 4200/III/86/2019 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie sprawozdania wykonania budżetu za 2018 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego
16.04.2019 14:58 117/FB/2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2018 rok
21.12.2018 13:28 4200/III/228/2018 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 32.915.032,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Knurów
04.10.2018 14:38 4200/V/149/2018 Opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
05.09.2018 13:15 344/FB/2018 Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
25.01.2018 08:38 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu, opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Knurów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań przedstawionych w uchwale budżetowej
28.12.2017 10:09 XLIII/592/17 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
28.12.2017 10:08 XLIII/591/17 Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

1 2 następna