Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2020 09:29 59/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie
21.02.2020 09:27 58/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie - pani Annie Misiurze, do realizacji i rozliczenia projektu dotyczącego zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
21.02.2020 09:25 57/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
21.02.2020 09:22 56/MOPS/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu Opiniującego realizację wdrożonej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knurów na lata 2016-2020
21.02.2020 09:09 55/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
21.02.2020 09:04 54/GR/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2211/3
21.02.2020 09:02 53/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Sienkiewicza na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
21.02.2020 09:01 52/SDG/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Knurów do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawianych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań
21.02.2020 08:59 51/SDG/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
18.02.2020 11:18 50/GR/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie u zbiegu ul. Szpitalnej i Targowej, oznaczonej jako działka nr 1725/4, stanowiącej własność Gminy Knurów w trybie bezprzetargowym

1 2 3 4 5 6 następna