Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2020 19:22 103/MOSiR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
14.04.2020 19:21 102/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
14.04.2020 19:20 101/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok
14.04.2020 19:18 100/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Knurów w 2019 roku
14.04.2020 19:14 99/MZGLiA/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Spółdzielczej i Sienkiewicza na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
07.04.2020 09:24 98/MOPS/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
07.04.2020 09:23 97/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
07.04.2020 09:21 96/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
07.04.2020 09:16 95/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały nr XV/200/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie
07.04.2020 09:11 94/SDG/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawieszenia naliczania i poboru opłat za korzystanie z gruntu i urządzeń na Targowiskach Miejskich w Knurowie przy ul. Targowej 2 oraz Alei Piastów 2

1 2 3 4 5 6 następna