Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2020 14:08 150/MCE/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
27.05.2020 14:06 149/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
27.05.2020 14:05 148/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
27.05.2020 14:02 147A/OR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia Zarządzenia Nr 0161/18/2001 Prezydenta Miasta Knurowa z dnia 05.03.2001r. w sprawie określenia zasad obsługi prawnej Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy
27.05.2020 14:01 147/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
27.05.2020 14:00 146/MCE/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet
27.05.2020 13:58 145/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
27.05.2020 13:56 144/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
27.05.2020 13:55 143/GR/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ul. Marynarzy 3
27.05.2020 13:54 142/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejskiego Żłobka "Kraina Maluszka" w Knurowie

1 2 3 4 5 następna