Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2020 17:52 XXXII/409/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
24.11.2020 17:50 XXXII/408/2020 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn. zm.
24.11.2020 17:49 XXXII/407/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
24.11.2020 17:48 XXXII/406/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
24.11.2020 17:47 XXXII/405/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
24.11.2020 17:46 XXXII/404/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
24.11.2020 17:44 XXXII/403/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
24.11.2020 17:43 XXXII/402/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie i objęcie w zamian udziałów
24.11.2020 17:41 XXXII/401/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
24.11.2020 17:40 XXXII/400/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów

1 2 następna