Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2006 09:59 OR-0154/595/2006 Decyzja Nr 0154/595/ 2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.10.2006 r.w sprawie: ustanowienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie trwałego zarządu (... )
03.07.2006 11:29 Nr OR/0154/419/2006 Decyzja w/s powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej w Knurowie̶
26.06.2006 09:37 OR-0154/413/2006 Decyzja w/s powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa ulicy Krasickiego w Knurowie"
19.06.2006 10:03 OR/0154/387/2006 Decyzja w/s powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. I Etap zadania pn.: "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice"
19.06.2006 09:00 OR/0154/388/2006 Decyzja w/s powołania Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja ul. Jęczmiennej w Knurowie"
14.06.2006 08:16 OG-0154/83/2006 Decyzja Nr OG-0154/83/2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24.04.2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów
14.06.2006 08:09 OR-0154/370/2006 Decyzja Nr OR-0154/370/2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.05.2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów
12.06.2006 14:19 OR-0154/391/2006 Decyzja w/s powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu pn.: „Pełnienie nadzoru inwestor. w zakresie robót drogowych związanych z realizacją zadań inwest. Gminy Knurów rozpoczynanych w
12.06.2006 14:10 OR-0154/392/2006 Decyzja w/s powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projekt. - kosztorys. dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Koziełka w 
05.06.2006 12:16 OR-0154/383/2006 Decyzja w/s powołania Komisji Przetargowej w postęp. pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego"

1 2 3 4 następna