Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2021 11:32 120/MOPS/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.04.2021 15:56 119/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.04.2021 15:55 118/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 29, oznaczonej jako działka nr 1861/15
07.04.2021 15:52 117/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.04.2021 15:52 116/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.04.2021 15:50 115/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.04.2021 15:49 114/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Gierałtowicach - Kolinii Beksza na okres do 31.12.2023r. w trybie bezprzetargowym
07.04.2021 15:47 113/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok
07.04.2021 15:45 112/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2020 roku
07.04.2021 15:37 111/MZGLiA/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna