Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2021 11:27 71/MCE/21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
24.02.2021 11:26 70/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
24.02.2021 11:24 69/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021
24.02.2021 11:23 68/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania JPK_V7M i przekazywania JPL_V7M w Gminie
22.02.2021 13:40 67/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
22.02.2021 13:37 66/BWP/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania wniosków złożonych o przyznanie nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w 2020r.
22.02.2021 13:36 65/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s opracowania "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Knurów za 2020 rok", "Informacji o stanie mienia gminy - stan na dzień 31.12.2020r.", "Informacji wskazującej stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020"
22.02.2021 13:35 64/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie w rejonie ul. Powstańców na okres do 31.12.2023r. w trybie bezprzetargowym
22.02.2021 13:34 63/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie w rejonie ul. Zwycięstwa na okres do 31.03.2021r. w trybie bezprzetargowym
22.02.2021 13:33 62/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie w rejonie ul. Wincentego Witosa na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym

1 2 3 4 5 6 następna