Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 12:23 XXXIV/435/2021 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/425/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
26.01.2021 12:21 XXXIV/434/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
26.01.2021 12:20 XXXIV/433/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
26.01.2021 12:19 XXXIV/432/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2021 przez Powiat Gliwicki
26.01.2021 12:18 XXXIV/431/2021 Uchwała w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r.
26.01.2021 12:16 XXXIV/430/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem użytkowym nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa 6 na rzecz Centrum Kultury w Knurowie oraz określenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty
26.01.2021 12:14 XXXIV/429/2021 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
26.01.2021 12:12 XXXIV/428/2021 Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Knurów
26.01.2021 12:07 XXXIV/427/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2