Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2021 11:33 XXXV/446/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
22.02.2021 11:32 XXXV/445/2021 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg z późn. zm.
22.02.2021 11:30 XXXV/444/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
22.02.2021 11:28 XXXV/443/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
22.02.2021 11:27 XXXV/442/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
22.02.2021 11:26 XXXV/441/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
22.02.2021 11:25 XXXV/440/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
22.02.2021 11:24 XXXV/439/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczonym do sektora finansów publicznych
22.02.2021 11:23 XXXV/438/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”
22.02.2021 11:21 XXXV/437/2021 Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

1 2 następna