Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 14:07 142/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.07.2021r. w trybie bezprzetargowym
06.05.2021 14:06 141/MCE/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. T.W.Wilsona 22, 44-194 Knurów
06.05.2021 14:05 140/MCE/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów
06.05.2021 12:31 139/SO/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów
06.05.2021 12:30 138/SO/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego
06.05.2021 12:22 137/SO/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2021 roku
06.05.2021 12:00 136/SO/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa w sprawie Budżetu Obywatelskiego
06.05.2021 11:59 135/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
28.04.2021 08:48 134/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
28.04.2021 08:47 133/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ulicy Astrów

1 2 3 następna