Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2021 12:48 218/BWP/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zatwierdzenia listy Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grantowym pn. "Czyste Powietrze -wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów", w ramach Naboru Nr RPSL.04.06.01-24-403/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL)
07.07.2021 12:47 217/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Ziętka na okres do 30.09.2021 w trybie bezprzetargowym
07.07.2021 12:46 216/MCE/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.07.2021 12:44 215a/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.07.2021 12:42 215/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
07.07.2021 12:42 214/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Ziętka na okres do 30.09.2021r. w trybie bezprzetargowym
07.07.2021 12:40 213/FB/21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Knurowie za 2020r.
05.07.2021 11:53 212/MCE/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
05.07.2021 11:52 211/MOPS/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
18.06.2021 08:48 210/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.

1 2 3 4 5 6 następna