Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2021 13:48 XLII/530/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Knurów
29.07.2021 13:46 XLII/529/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Knurów
29.07.2021 13:45 XLII/528/2021 Uchwała w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
29.07.2021 13:42 XLII/527/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
29.07.2021 13:41 XLII/526/2021 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/425/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok z późn. zm.
29.07.2021 13:40 XLII/525/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
29.07.2021 13:38 XLII/524/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
29.07.2021 13:37 XLII/523/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
29.07.2021 13:36 XLII/522/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk Północ sp. z o.o.
29.07.2021 13:34 XLII/521/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością