Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2022 09:43 510/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
11.01.2022 09:42 509/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyboru długości okresu stosowanego do relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
11.01.2022 09:41 508/MOPS/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
11.01.2022 09:40 507/BAiKW/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s "Planu Audytu wewnętrznego na rok 2022" w Gminie Knurów
11.01.2022 09:37 506/FB/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
11.01.2022 09:36 505/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Aleja Piastów, ul. 1 Maja na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
10.01.2022 13:15 504/MCE/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2021r.
10.01.2022 13:14 503/GR/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Polnej, ul. Jęczmiennej, ul. ks. A. Koziełka na okres do 31.12.2024r. w trybie bezprzetargowym
10.01.2022 13:13 502/BAiKW/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2022 rok
10.01.2022 13:11 501/MZGLiA/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

1 2 3 4 5 6 następna