Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2021 14:01 XLV/576/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego spółki pod firmą: SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej
26.10.2021 14:00 XLV/575/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia intencji wniesienia aportem mienia komunalnego do kapitału zakładowego spółki pod firmą: SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
26.10.2021 13:57 XLV/574/2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” – Etap I
26.10.2021 13:54 XLV/573/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
26.10.2021 13:53 XLV/572/2021 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/425/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok z późn. zm.
26.10.2021 13:51 XLV/571/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
26.10.2021 13:50 XLV/570/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
26.10.2021 13:49 XLV/569/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
26.10.2021 13:48 XLV/568/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
26.10.2021 13:47 XLV/567/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok

1 2 następna