Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2019 16:19 ZP.271.2.36.2019 Informacja o wyborze ofertyy w postępowaniu pn. „Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Koziełka – Rejon III”
01.07.2019 08:04 ZP.271.2.42.2019 Informacja o wyborze ofertyy w postępowaniu pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów – Etap 2
14.06.2019 13:23 ZP.271.2.20.2019 Informacja o wyborze ofertyy w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie
14.06.2019 10:02 ZP.271.2.30.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z odgałęzieniami bocznymi”.
11.06.2019 15:19 ZP.271.2.18.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
11.06.2019 13:56 ZP.271.2.41.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
05.06.2019 09:26 ZP.271.2.35.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie
23.05.2019 14:58 ZP.271.2.25.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Otwarta Strefa Aktywności: ul. Szpitalna”.
20.05.2019 13:20 ZP.271.2.34.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta
16.05.2019 14:05 ZP.271.2.29.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna