Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2019 14:03 ZP.271.2.1.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – krzyżówka) - Rejon V”
06.03.2019 14:39 ZP.271.2.10.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
26.02.2019 15:03 ZP.271.2.5.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
13.02.2019 16:47 ZP.271.2.2.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
18.01.2019 09:30 ZP.271.2.77.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
13.12.2018 14:21 ZP.271.2.64.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej
10.12.2018 14:32 ZP.271.2.66.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
03.12.2018 15:31 ZP.271.2.73.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie
03.12.2018 14:52 ZP.271.2.74.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa.
28.11.2018 15:57 ZP.271.2.71.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie”.

1 2 3 4 5 6 następna