Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2022 12:52 ZP.271.2.44.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów
13.01.2022 13:47 ZP.271.2.38.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Al.Lipowa 12A”.
20.12.2021 14:19 ZP.271.2.36.2021 Informacja po wyborze oferty w postępownaiu pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
22.11.2021 12:21 ZP.271.2.35.2021 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Budowa dwóch nowych przejść dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Jana Kilińskiego oraz ulic Aleja Piastów i Hugo Kołłątaja w Knurowie – w formule zaprojektuj i wybuduj
09.11.2021 15:23 ZP.271.2.33.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”
25.10.2021 10:37 ZP.271.2.31.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową w Knurowie”
13.10.2021 15:53 ZP.271.2.32.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Przebudowa ul. Chabrowej w zakresie parametrów użytkowych” w ramach zadania pn.: Wykonanie dróg z płyt betonowo – ażurowych
04.10.2021 14:24 ZP.271.2.29.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych” w ramach zadania pn. Zimowe utrzymanie miasta
23.09.2021 14:58 ZP.271.2.30.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2021 roku”.
12.08.2021 11:19 ZP.271.2.26.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. 26 Stycznia w Knurowie w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie - Etap I, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną

1 2 3 4 5 6 następna