Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2021 09:51 ZP.271.2.9.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie” w ramach zadania pn. „Przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych w tym wymiana piasku na placach piaskowych”.
14.04.2021 15:26 ZP.271.2.4.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.
26.03.2021 12:12 ZP.271.2.2.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów
29.01.2021 15:00 ZP.271.2.50.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
26.01.2021 15:11 ZP.271.2.48.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr ZP.271.2.48.2020 pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
26.01.2021 12:32 ZP.271.2.49.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
25.01.2021 16:18 ZP.271.2.47.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
21.01.2021 17:51 ZP.271.2.51.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów oraz zapewnienie im opieki w schronisku
20.01.2021 10:26 ZP.271.2.44.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów"
31.12.2020 10:58 ZP.271.2.43.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”

1 2 3 4 5 6 następna