Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2018 14:21 ZP.271.2.64.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej
10.12.2018 14:32 ZP.271.2.66.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
03.12.2018 15:31 ZP.271.2.73.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie
03.12.2018 14:52 ZP.271.2.74.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa.
28.11.2018 15:57 ZP.271.2.71.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie”.
20.11.2018 15:12 ZP.271.2.72.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
09.11.2018 13:00 ZP.271.2.70.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
31.10.2018 15:29 ZP.271.2.67.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja
25.10.2018 13:39 ZP.271.2.57.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
23.10.2018 12:14 ZP.271.2.60.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

1 2 3 4 5 6 następna