Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2020 15:18 ZP.271.2.68.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
19.12.2019 14:29 ZP.271.2.63.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
16.12.2019 14:54 ZP.271.2.61.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap”
11.12.2019 15:58 ZP.271.2.59.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
26.11.2019 14:30 ZP.271.2.60.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”.
18.11.2019 14:40 ZP.271.2.54.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
05.11.2019 12:04 ZP.271.2.53.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
25.10.2019 13:03 ZP.271.2.58.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
11.10.2019 09:43 ZP.271.2.57.2019 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn.Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
12.09.2019 13:11 ZP.271.2.52.2019 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”

1 2 3 4 5 6 następna