Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2007 11:58 IV/46/2006 Uchwała w spr. zmiany Uchwały XIV/242/2003 RM Knurów z dnia 11.12.2003 r. z późn. zm. w spr. zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność Gm
01.03.2007 10:26 IV/38/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych w celu komunalizacji mienia państwowego
06.02.2007 08:37 IV/44/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia "Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007"
06.02.2007 08:28 IV/39/2006 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2007"
05.02.2007 12:38 IV/47/2006 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2006 rok
05.02.2007 12:29 IV/45/2006 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wy
05.02.2007 12:27 IV/43/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2006 rok
05.02.2007 12:25 IV/41/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2006 rok
01.02.2007 11:41 IV/42/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
12.01.2007 07:41 IV/40/2006 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/587/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w spr. przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Knurów na lata 2005 - 2015"

1 2 następna