Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2007 12:17 VI/89/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice
25.05.2007 07:53 VI/75/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
25.05.2007 07:51 VI/76/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
14.05.2007 11:41 VI/80/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/48/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2007
14.05.2007 08:49 VI/79/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/48/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2007
14.05.2007 08:43 VI/91/2007 Uchwała w sprawie określenia zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miasta z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należ
14.05.2007 08:36 VI/78/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
14.05.2007 08:32 VI/81/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
12.04.2007 14:37 VI/93/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/721/2006 RM Knurów z dnia 19.10.2006 r. w spr. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków
12.04.2007 14:29 VI/74/2007 Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

1 2 3 4 5 następna