Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2007 13:49 OR-0151/45/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007 r.
18.06.2007 15:07 OR-0151/74/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw przeglądów gwarancyjnych i ostatecznych inwestycji miejskich realizowanych przez Urząd Miasta Knurów
18.06.2007 15:03 OR-0151/73/2007 Zarzadzenie w sprawie powołania komisji do spraw odbiorów końcowych inwestycji miejskich realizowanych przez Urząd Miasta Knurów
18.06.2007 14:59 OR-0151/71/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów
18.06.2007 14:56 OR-0151/67/2007 Zarządzenie w sprawie wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego
18.06.2007 14:51 OR-0151/66/2007 Zarzadzenie w sprawie zmiana zarządzenia nr OR-0151/4/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu
18.06.2007 14:46 Or-0151/63/2007 Zarządzenie w sprawie zmiana zarządzenia nr OR-0151/47/2007 z dn. 08.03.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej. Zadanie pod nazwą " zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzedu Miasta K
18.06.2007 13:28 OR-0151/62/2007 Zarzadzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Knurów za 2006 r
18.06.2007 13:25 OR-0151/58/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej
18.06.2007 13:21 OR-0151/57/2007 Zarzadzenie w sprawie wyznaczenbia nauczyciela zastępującego w czasie nieobec ności dyr. Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna