Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2020 18:09 UA.6220.1.4.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.11.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulicy Klimka w Książenicach”
12.11.2020 12:49 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.11.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4
12.11.2020 11:52 UA.6220.1.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.11.2020r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”
10.11.2020 09:41 UA.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 06.11.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie
15.10.2020 13:40 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.10.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej,nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4.
14.10.2020 12:38 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczące postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie
09.10.2020 10:11 UA.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.10.2020r. dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór, na działkach o nr ewidencyjnych: 4678/364, 4679/364, 4680/364
02.10.2020 09:22 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 01.10.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4
24.09.2020 08:28 ŚR.6220.1.29.2020 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16.09.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie"
15.09.2020 14:49 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.09.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4

1 2 3 4 5 6 następna