Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2020 10:22 UA.6220.1.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.07.2020r. informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie".
06.07.2020 13:05 UA.6220.1.3.2020 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul.Dworcową oraz ul.Sienkiewicza i ul.Ks. Koziełka w Knurowie
26.06.2020 13:25 UA.6220.1.3.2020 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wszcęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pn. Budowa drogi loklanej pomiędzy ul.Dworcowa oraz ul.Sienkiewicza i ul.Ks.Kozielka w Knurowie
25.06.2020 08:08 UA.6220.1.4.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.06.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice” zlokalizowanej na działce nr 2155/197 w Książenicach przy ul. Ogrodowej
19.06.2020 08:56 UA.6220.1.5.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.06.2020r. w związku z art.74 ust. 3f i 3g ustawy OOŚ o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostanowiskowej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojowicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 227/85 zlokalizowanej przy ul. Korfantego w Gierałtowicach
19.06.2020 08:49 UA.6220.1.5.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.06.2020r. na podstawie art.85 ustawy OOŚ o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostanowiskowej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojowicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 227/85 zlokalizowanej przy ul. Korfantego w Gierałtowicach
17.06.2020 08:39 UA.6220.1.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.06.2020r. dotyczące zawiadomienia o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie".
15.06.2020 11:36 UA.6220.1.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.06.2020r. dotyczace przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu urzadzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km. 38+740, do zalewiska W-11
09.06.2020 09:10 UA.6220.1.4.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 05.06.2020r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
29.05.2020 12:16 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28.05.2020r. dotyczące przedsiewzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4.

1 2 3 4 5 6 następna