Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2021 12:17 UA.6220.1.8.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.04.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.
26.04.2021 11:03 UA.6220.1.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.04.2021r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”
09.04.2021 16:23 SR.6220.1.12.2021 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 127/1, 3558/7, 3558/13, 3558/5 obr. Knurów".
07.04.2021 18:44 UA.6220.1.8.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 06.04.2021r. dotyczące postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.
23.02.2021 08:52 UA.6220.1.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.02.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”
22.02.2021 09:43 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05.02.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"
11.02.2021 09:53 UA.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.02.2021r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Nowy Dwór na działkach o nr ewidencyjnych: 4678/364, 4679/364, 4680/364
26.01.2021 14:55 UA.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.01.2020r. (zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie
26.01.2021 14:46 UA.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.01.2021r. (zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie
18.01.2021 11:57 UA.6220.1.7.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.01.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 127/1, 3558/7, 3558/13, 3558/5 obr. Knurów.

1 2 3 4 5 6 następna