Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2007 11:31 XI/177/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/48/2006 z dnia 21.12.2006 r.
16.07.2007 11:28 XI/176/2007 Uchwała w sprawie przekazania Powiatowi Gliwickiemu w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25
16.07.2007 11:13 XI/175/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania do realizacji projektu "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"
16.07.2007 11:08 XI/174/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/349/2004 z dnia 23.09.2004 r. w spr. realizacji zadania pod nazwą: "Budowa budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Knurowie" w ramach MTBS Sp. z o.o.
16.07.2007 11:03 XI/173/2007 Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów rejon ulic Rakoniewskiego i Wilsona
16.07.2007 10:55 XI/172/2007 Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miasta Knurów opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gliwicach
16.07.2007 10:50 XI/171/2007 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
16.07.2007 10:44 XI/170/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
16.07.2007 10:40 XI/169/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
16.07.2007 10:36 XI/168/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok

1 2 następna