Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2007 09:51 OR-0151/321/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007r.
16.10.2007 09:48 OR-0151/320/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007r.
16.10.2007 09:44 OR-0151/319/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007 r.
16.10.2007 09:38 OR-0151/318A/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany Załączników do Zarządzenia Nr OR-0151/318/2007 z dnia 28.09.2007 w/s zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007r.
16.10.2007 09:30 OR-0151/318/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007 r.
16.10.2007 09:25 OR-0151/317/2007 Zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Knurów na październik, listopad, grudzień 2007 roku.
16.10.2007 09:21 OR-0151/316/2007 Zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
16.10.2007 09:17 OR-0151/315/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-0151/315/2007 z dnia 15.03.2007
16.10.2007 09:12 OR-0151/314/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007 r.
15.10.2007 14:42 OR-0151/313/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2007 r.

1 2 3 4 5 6 następna