Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2008 09:43 32/FB/08 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonaczym budzetu Gminy Knurów na 2008r.
19.12.2008 09:40 17/MOSIR/08 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonaczym budzetu Gminy Knurów na 2008r.
09.04.2008 12:53 55/FB/08 Zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Knurów na kwiecień, maj, czerwiec 2008 roku.
04.04.2008 14:01 54/OR/08 Zarzadzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące organizacji działań w polityce społecznej
04.04.2008 13:57 53/GR/08 Zarządzenie w/s wyrażenia zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłąty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, nieprzekraczającej bieżącego roku
04.04.2008 13:52 52/MOPS/08 Zarządzenie w/s upoważnienia Dyrektora MOPS w Knurowie do pozyskiwania środków w ramach projektu pn.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansoawanych z EFS
04.04.2008 13:48 51/GR/08 Zarządzenie w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Knurów nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul.Astrów
04.04.2008 13:40 50/FB/08 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Knurów za 2007 rok
17.03.2008 14:39 49/FB/08 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2008r.
17.03.2008 14:24 48/FB/08 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2008r.

1 2 3 4 5 6 następna