Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2008 11:07 XVIII/298/08 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/263/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
27.02.2008 11:03 XVIII/297/08 Uchwała w sprawie przystąpienia do Konsorcjum mającego na celu realizację przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP"
27.02.2008 10:59 XVIII/296/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
27.02.2008 10:57 XVIII/295/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
27.02.2008 10:54 XVIII/294/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
27.02.2008 10:47 XVIII/293/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
27.02.2008 10:41 XVIII/292/08 Uchwała w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
27.02.2008 10:33 XVIII/291/08 Uchwała w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
27.02.2008 10:25 XVIII/290/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach i objęcia w zamian udziałów
27.02.2008 10:19 XVIII/289/08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów

1 2 następna