Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2021 12:35 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.2.2021
18.03.2021 12:47 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.1.2021
26.01.2021 16:52 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Kmunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.21.2020
26.01.2021 16:47 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa OR.II.2110.22.2020
26.11.2020 10:48 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.19.2020
17.11.2020 17:05 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.2110.18.2020
28.10.2020 13:48 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organziacyjnym i Kadr OR.2110.17.2020
10.09.2020 12:08 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa OR.II.2110.16.2020
24.08.2020 13:41 Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. OR.II.2110.14.2020
27.07.2020 15:01 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej OR.II.2110.12.2020

1 2 3 4 5 następna