Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2021 14:21 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów OR.II.2110.7.2021
11.10.2021 16:01 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa OR.II.2110.6.2021
05.10.2021 13:22 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze Informatyków OR.II.2110.5.2021
05.07.2021 16:21 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa OR.II.2110.4.2021
15.06.2021 10:43 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.3.2021
07.04.2021 12:35 Zarządzenie Prezydenta Miasta-Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.2.2021
18.03.2021 12:47 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.1.2021
26.01.2021 16:52 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Kmunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.21.2020
26.01.2021 16:47 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa OR.II.2110.22.2020
26.11.2020 10:48 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska OR.II.2110.19.2020

1 2 3 4 5 następna