Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2009 11:28 90/MZJOŚ/09 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gmniny Knurów na 2009r.
10.04.2009 11:26 89/MZJOŚ/09 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gmniny Knurów na 2009r.
10.04.2009 11:24 88/UA/09 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia PM Nr OR.0151-345/07 z dnia 18.10.2007r. z pón.zm. w sprawie powołania "Zespołu do spraw monit"Strategii Rozwoju Gminy Miasta Knurów" oraz"Wieloletniego Planu Gos."
10.04.2009 11:17 87/GR/09 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonaczym budzetu Gminy Knurów na 2008r.
10.04.2009 11:08 86/FB/09 Zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Knurów na kwiecień, maj, czerwiec 2009 roku.
31.03.2009 12:52 85/GR/09 Zarządzenie w/s przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabodowanej połozonej przy ul.Ks.A.Koziełka 8 w Knurowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
31.03.2009 12:46 84/GR/09 Zarządzenie w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul.1 Maja przewidzianej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
31.03.2009 12:39 83/FB/09 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2009r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
31.03.2009 12:34 82/FB/09 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonaczym budzetu Gminy Knurów na 2009r.
31.03.2009 12:29 81/FB/09 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2009 rok.

1 2 3 4 5 6 następna