Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2009 14:43 Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczące zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
07.04.2009 14:34 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie niedopuszczalności spłaty kredytu zaciągniętego przez partię polityczną przez poręczyciela, którym jest podmiot nieuprawniony
07.04.2009 14:32 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego
31.03.2009 10:43 Komunikat OKW w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisjii wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów
31.03.2009 10:33 Stanowisko PKW ZPOW-903-19/09 w związku z wątpliwościami dot. ustalenia terminu wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej
31.03.2009 10:30 Uchwała PKW z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
25.03.2009 16:34 Stanowisko PKW w zwiąku z wątpliwościami dot. ustalenia terminu wpisania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej
25.03.2009 16:25 Uchwała w/s powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia
25.03.2009 16:01 Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
25.03.2009 15:55 Uchwała PKW w/s obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

1 2 3 następna