Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2009 22:02 184/OR/09 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenie Nr 152/OR/09 Prezydenat Miasta Knurów z dnia 18.05.2009r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
06.06.2009 14:18 183/OR/09 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenie Nr 152/OR/09 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.05.2009r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
06.06.2009 07:48 182/OR/09 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia Nr 152/OR/09 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.05.2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów doPralamentu Europejskiego
03.06.2009 14:03 Informacja o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
03.06.2009 14:02 Godziny rozpoczęcia pracy przez OKW w dniu 07.06.2009r.
28.05.2009 12:51 163/OR/09 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia Nr 152/OR/09 Prezydenta Miasta Knurów z dn.18.05.2009 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Pralamentu Europejskiego
25.05.2009 09:47 162/OR/09 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia Nr 151/OR/09 Prezydenta Miasta Knurów z dn.18.05.2009 w/s wskazania operatorów do obsługi informatycznej wyborów posłów do Pralamentu Europejskiego
22.05.2009 12:47 114/OR/09 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds informatycznej obsługi wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
22.05.2009 12:45 32/OR/09 Zarządzenie ws powołania Zespołu ds organizacji i zabezpieczenia materiałowo-technicznego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
21.05.2009 09:01 Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 152/OR/09 z dnia 18.05.2009r.

1 2 następna