Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2009 15:19 230/MZJOŚ/09 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia nr 225/MZJOŚ/09 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.06.2009r. w/s zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2009 rok.
06.07.2009 15:02 229/FB/09 Zarządzenie w/s przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Knurów na lipiec, sierpień, wrzesień 2009r.
06.07.2009 14:32 228/OR/09 Zarządzenie w/s wprowadzenia zasad naboru pracowników na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Knurów
06.07.2009 14:29 227/OR/09 Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kieroników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Knurów
06.07.2009 14:24 226/OR/09 Zarządzenie w/s szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminukończącego tę służbę kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Knurów
06.07.2009 13:00 225/MZJOŚ/09 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gmniny Knurów na 2009r.
06.07.2009 12:50 224/MZJOŚ/09 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2009 r.
06.07.2009 12:41 223/GR/09 Zarządzenie w/s podania do pub.wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
06.07.2009 12:40 222/GR/09 Zarządzenie w/s podania do pub.wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
01.07.2009 08:36 221/FB/09 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gmniny Knurów na 2009r.

1 2 3 4 5 6 następna