Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2021 16:31 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 22.04.2021 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garażu murowanego nr 21 położonego przy ul. Sztygarskiej w Knurowie wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
12.04.2021 11:45 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych – pomieszczeń gospodarczych, położonych w Knurowie przy ul. Pocztowej 3 (lokal nr G1), ul. Pocztowej 9 (lokal nr G4), ul. Pocztowej 11 (lokal nr G3) oraz ul. Żwirki i Wigury 12 (lokal nr G2) wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
31.03.2021 13:23 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 29, oznaczonej jako działka nr 1861/15
25.03.2021 15:28 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 39B/1, ul. Wolności 39B/6, ul. Wolności 41C/3 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
19.03.2021 12:13 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gminnego garażu murowanego nr 21 położonego w Knurowie przy ul. Sztygarskiej wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
17.12.2020 12:34 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 17.12.2020 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8A stanowiącej działkę nr 1790/1
09.10.2020 09:25 Ogłoszenie i warunki przetargowe dotyczące przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8A
08.10.2020 09:07 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 06.10.2020 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej stanowiącej działki nr 1734/7, 1734/8, 1734/17 wraz z udziałem 2/5 w działce mr 1734/4
01.10.2020 12:43 Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 30.09.2020 r. III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej tj. dz nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182
26.08.2020 14:58 Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

1 2 3 4 5 6 następna