Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2022 11:59 Inforamcja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 20.01.2022 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Knurowie przy ul. Stanisława Poniatowskiego 2, stanowiacej działkę nr 1851/11
21.01.2022 11:52 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 20.01.2022 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 23, stanowiacej działkę nr 1851/9
29.12.2021 14:54 Informacja o wyniku przeprowadzonego w dniu 21.12.2021 r. I przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położoenj w Knurowie przy ul. Dworcowej 38 A, obejmującej: prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek o numerach 2143/10, 2143/12, 2143/13; prawo własności zabudowanych działek o numerach 2143/2, 2144/2, 2148/2, 2156/2, 2173/2; prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 2173/3 (stanowiącej obecnie parking).
15.12.2021 13:55 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności 2 zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej 23 (działka nr 1851/9) i ul. Stanisława Poniatowskiego 2 (działka nr 1851/11)
20.10.2021 11:53 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 38 A, obejmującej: prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek o numerach 2143/10, 2143/12, 2143/13; prawo własności zabudowanych działek o numerach 2143/2, 2144/2, 2148/2, 2156/2, 2173/2; prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 2173/3 (stanowiącej obecnie parking).
07.10.2021 14:29 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 30.09.2021 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie w rejonie ul. Wincentego Witosa, obejmującej działkę nr 3348/68
30.09.2021 14:07 Informacja o wynikach z przeprowadzonych pierwszych przetargów ustnych ograniczonych do osób fizycznych na sprzedaż prawa własności 6 niezabudowanych nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Tęczowej, stanowiących działki: 3574/22, 523/3 i 3574/26, 523/4 i 3574/27, 523/5 i 3574/28, 523/6 i 3574/29, 523/7 i 3574/30
24.08.2021 12:29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie w rejonie ul. Wincentego Witosa, stanowiącej działkę 3348/68
19.08.2021 10:43 Informacja o wyniku przeprowadzonego w dniu 12.08.2021 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja, obejmującej działki nr: 3557/1, 3557/2, 3557/3
02.08.2021 14:13 Ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszych przetargów ustnych ograniczonych do osób fizycznych na sprzedaż prawa własności 6 niezabudowanych nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Tęczowej, stanowiących działki: 3574/22, 523/3 i 3574/26, 523/4 i 3574/27, 523/5 i 3574/28, 523/6 i 3574/29, 523/7 i 3574/30

1 2 3 4 5 6 następna