Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2020 14:58 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie określenia trybu i terminów złożenia oraz wzoru wniosku o wsparcie najemców i dzierżawców korzystających z lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych wchodzących do zasobu gminnego, w związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym po stanie zagrożenia epidemicznego i wynikających z tego skutków dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Knurowa.
28.04.2020 12:41 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s obniżenia w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego i epidemii, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. stawek czynszu z tytułu umów najmu lub dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych zawartych na czas do lat trzech.
13.07.2016 16:37 Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
27.07.2005 10:36 KI-GR-02-5 50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
26.07.2005 14:51 KI-GR-02-4 Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
26.07.2005 14:46 KI-GR-02-3 Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
26.07.2005 14:43 KI-GR-02-2 Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy lub dzierżawcy
26.07.2005 14:35 KI-GR-02-1 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
26.07.2005 14:27 KI-GR-01-3 Rozgraniczenie nieruchomości
26.07.2005 14:22 KI-GR-01-2 Ustalenie numeru porządkowego budynku

1 2 następna