Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2009 14:32 XLII/646/09 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
22.12.2009 14:28 XLII/645/09 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok
22.12.2009 14:27 XLII/644/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały XXVI/475/2008 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009
22.12.2009 14:25 XLII/643/09 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok
22.12.2009 14:23 XLII/642/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2010 rok
22.12.2009 14:21 XLII/641/09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Miasta Knurów w MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
22.12.2009 14:09 XLII/640/09 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Knurowie na lata 2010-2012
22.12.2009 14:06 XLII/639/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009 rok
22.12.2009 14:02 XLII/638/09 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
22.12.2009 13:59 XLII/637/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009 rok

1 2 następna