Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2011 10:22 79/GR/10 Zarzadzenie w/s zawarcia kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul.1-go Maja na okres do 31.12.201r w trybie bezprzetargowym
16.04.2010 12:24 87/AW/10 Zarządzenie w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na 2010r. w Gminie Knurów
02.04.2010 13:19 86/FB/10 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2010r. polegający na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
02.04.2010 13:07 85/GR/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia Nr 46/GR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24.02.2010 w/s zawarcia kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego poł. w Knurowie
02.04.2010 12:59 84/OR/10 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I edycji konkursu organizacji pozarządowych w Knurowie pt:"Knurów- Dobre Przykłady" za 2009r.
02.04.2010 12:55 83/GR/10 Zarządzenie w sprawie ustalenia innego niż obowiązujący, terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
02.04.2010 12:52 82/OR/10 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące organizacji działań w polityce społecznej
02.04.2010 12:49 81/MZJOŚ/10 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2010r.
25.03.2010 14:08 80/FB/10 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2010r.
25.03.2010 11:25 78/GR/10 Zarządzenie w/s zawarcia kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie na okres do 31.12.2012r. w trybie bezprzetargowym

1 2 3 4 5 6 następna