Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2010 13:47 XLIV/665/10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
12.02.2010 13:45 XLIV/664/10 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
12.02.2010 13:43 XLIV/663/10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
12.02.2010 13:41 XLIV/662/10 Uchwała w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ul. Szpitalnej
12.02.2010 13:37 XLIV/661/10 Uchwała w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Dymka" dla obszaru w rejonie ul. Wolności
12.02.2010 13:34 XLIV/660/10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Śląskiego nakładów inwestycyjnych, poniesionych na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie
12.02.2010 13:30 XLIV/659/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów
12.02.2010 13:28 XLIV/658/10 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
12.02.2010 13:24 XLIV/657/10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
12.02.2010 13:21 XLIV/656/10 Uchwała w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów

1 2 następna