Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2018 10:28 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Knurów - zmiana i tekst jednolity 2018
12.07.2018 13:34 XLVI/613/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka
12.07.2018 13:32 XLVI/615/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – ETAP II
12.07.2018 13:28 XLVI/614/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
30.01.2018 13:09 XLIII/583/17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
28.06.2017 10:51 XV/187/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej
23.06.2017 13:32 XXX/438/17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i g
23.06.2017 13:30 XXVI/340/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - Etap I
23.06.2017 13:28 XXVI/339/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej
23.06.2017 13:23 XXVI/338/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej

1 2 3 4 5 następna