Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2006 13:58 Nr XVII/261/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w Mieście Młodzieżowej Rady Miasta Knurów i nadania jej statutu
19.01.2006 17:36 Nr XXX/427/2004 Uchwała RM Knurów w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2005 rok
18.01.2006 13:13 Nr XXVII/380/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Joachima Machulika
18.01.2006 13:09 Nr XXVII/379/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Planowania i Koordynacji radnego Joachima Machulika
18.01.2006 13:05 Nr XXV/366/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Miasta radnego Rady Miasta Knurów
18.01.2006 13:02 Nr XXV/365/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Budżetu i Finansów radnego Rady Miasta Knurów
18.01.2006 12:51 Nr XXV/364/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Rady Miasta Knurów
18.01.2006 12:48 Nr XXV/363/2004 Uchwała RM Knurów w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku
18.01.2006 12:44 Nr XXV/362/2004 Uchwała RM Knurów w spr. odwołania ze składu Komisji Budżetu i Finansów radnego Joachima Machulika
18.01.2006 12:39 Nr XXV/361/2004 Uchwała RM Knurów w spr. wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Miasta Knurów Pana Antoniego Krzyszczuka

1 2 3 4 5 6 następna