Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2018 13:12 III/39/18 Uchwała nr III/39/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
31.12.2018 13:09 III/40/18 Uchwała Rady Miasta nr III/40/18 w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
21.12.2018 13:30 4200/III/229/2018 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2023
21.12.2018 13:28 4200/III/228/2018 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 32.915.032,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Knurów
21.12.2018 13:26 4200/III/227/2018 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i i materiałami informacyjnymi
04.12.2018 15:16 Nr 432/FB/2018 Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
04.12.2018 15:11 Nr 431/FB/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie projektu budżetu Miasta Knurów na 2019 rok
04.10.2018 14:38 4200/V/149/2018 Opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
05.09.2018 13:15 344/FB/2018 Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
30.05.2018 15:13 Informacja o realizacji budżetu za 2017 rok

1 2 3 następna