Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2004 10:11 0152/172/2003 Zarządzenie Nr 0152/172/2003 z dn.29.09.2003 r.w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej zabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Sztygarskiej (...)
21.07.2004 10:06 0152/171/2003 Zarządzenie Nr 0152/171/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dn.29.09.2003 r.w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 18/118/2002 Zarządu Miasta Knurów z dn. 22.05.2002 r.(...)
21.07.2004 09:04 0152/156/2003 Zarządzenie Nr 0152/156/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dn.8.09.2003 r.w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Batorego 1 zabudowanej budynkiem (...)
21.07.2004 08:57 0152/138/2003 Zarządzenie Nr 0152/138/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dn. 25.08.2003 r. w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. B.Prusa
20.07.2004 11:29 0152/186/2003 Zarządzenie Nr 0152/186/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dn.20.10.2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Parkowej (...)
20.07.2004 11:23 0152/185/2003 Zarządzenie Nr 0152/185/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dn.20.10.2003 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 22/150/2002 r.Zarządu Miasta Knurów z dn.19.06.2002 w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda
20.07.2004 11:18 015/253/2003 Zarządzenie Nr 0152/253/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.12.2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów i rozlicznie uzupełniające ich wartość
20.07.2004 11:09 0152/190/2003 Zarządzenie Nr 0152/190/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dn.24.10.2003 r.w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. K. Wielkiego
20.07.2004 10:40 0152/179/2003 Zarządzenie Nr OR-0152/179/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 07.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki nr 1661/1 o pow. 0,0034 ha (...)
20.07.2004 10:26 0152/153/2003 Zarządzenie Nr 0152/153/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.09.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika (..

1 2 3 4 5 następna