Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2010 23:17 196/OR/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia Nr 159/OR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.06.2010 w/s powołania OKW
02.07.2010 13:18 189/OR/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia Nr 159/OR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.06.2010 w/s powołania OKW
02.07.2010 13:15 188/OR/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarządzenia Nr 159/OR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.06.2010 w/s powołania OKW
31.05.2010 16:49 154/OR/10 Zarządzenie w/s powołania Zespołu ds.organizacji i zabezpieczenia materiałowo-technicznego wyboró Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
31.05.2010 16:45 150/OR/10 Zarządzenie w/s wskazania operatorów do obsługi informatycznej wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010
31.05.2010 16:32 149/OR/10 Zarządzenie w/s powołania Koordynatora gminnego ds. Informatycznego obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
31.05.2010 16:13 Zawiadomienie o przeprowadzeniu publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia w dniu 20.06.20110r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
21.05.2010 13:21 informacja w/s terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnionych przez nich osób
07.05.2010 11:49 Informacja w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Preydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010r.
07.05.2010 11:42 Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

1 2 następna