Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2010 17:24 XLIX/755/10 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/646/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2010 r. z późn. zm.
22.09.2010 17:22 XLIX/754/10 Uchwała w sprawie wystawienia i złożenia na rzecz Powiatu Gliwickiego (Lidera projektu) weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
22.09.2010 17:20 XLIX/753/10 Uchwała w sprawie wystawienia i złożenia na rzecz Powiatu Gliwickiego (Lidera projektu) weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
22.09.2010 17:17 XLIX/752/10 Uchwała w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon III Kolonii"
22.09.2010 17:14 XLIX/751/10 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
22.09.2010 17:11 XLIX/750/10 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010r.
22.09.2010 17:07 XLIX/749/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
22.09.2010 17:00 XLIX/748/10 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
22.09.2010 16:59 XLIX/747/10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
22.09.2010 16:57 XLIX/746/10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

1 2 następna