Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2010 16:00 Wyjaśnienie PKW dotyczące możliwości kandydowania w wyborach osób zajmujących się obsługą informatyczną organów wyborczych a także członkostwa w komisjach wyborczych
21.10.2010 15:55 Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczące sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw,
08.10.2010 14:02 Uchwała PKW w/s wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach
07.10.2010 14:28 Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego
07.10.2010 14:26 Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21.11.2010r.
07.10.2010 14:05 Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze
07.10.2010 14:02 Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach
07.10.2010 13:53 Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach
07.10.2010 13:39 Uchwała PKW w/s ustalenia wzorów protokołów sporządzonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach
07.10.2010 13:36 Uchwała PKW w/s określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach