Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2011 11:25 442/FB/10 Zarządzenie w/s wprowadzenia zmian w Zarządzeniu OR-0151/245/3007 z dnia 07.08.2007r. w sprawie wprowadzenia "Zakłądowego planu kont" z późn.zm.
13.01.2011 12:49 441/KW/10 zarządzenie w/s wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w gminie Knurów na 2011 rok.
13.01.2011 12:46 440/MOPS/10 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2010r.
12.01.2011 16:38 439/OR/10 Zarządzenie w/s nadzoru i przyporządkowania organizacyjnego wydziałów i komórek organizacyjnych UM Knurów, jednostek org. Gminy i instytucji kultury
12.01.2011 16:35 438/OR/10 Zarządzenie w/s wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0151/96/2004 z dnia 10.05.2004r. w/s wprowadzenia szczegółowych zasad funkcjonowania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych UM Knurów
12.01.2011 16:30 437/OR/10 Zarządzenie w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Knurów nadanego Zarządzeniem Nr 0152/233/2003 z dnia 03.12.2003 z późn.zm.
11.01.2011 13:21 436/OR/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarzadzenia Nr 482/OR/09 z dnia 31.12.2009r. w/s ustalenia dni i godzin przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców miasta w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy
11.01.2011 13:06 435/SDG/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarzadzenia Nr 386/SDG/08 z dnia 19.12.2008r. w/s ustalenia opłaty za wydawanie oznakowania taksówek
11.01.2011 11:38 434/SDG/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarzadzenia Nr 384/SDG/08 z dnia 19.12.2008r. w/s opłat za korzystanie z terenu i urządzeń miejsc wyzn.do handlu okrężnego położonych na terenie miasta Knurowa
11.01.2011 11:28 433/SDG/10 Zarządzenie w/s zmiany Zarzadzenia Nr OR-0151/366/2005 z dnia 23.12.2005r. w/s ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu targowiska miejskiego w Knurowie przy ul.Targowej 2

1 2 3 4 5 6 następna