Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 16:47 ZP.272.1.1.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej
31.12.2018 13:58 ZP.272.1.58.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej"
28.12.2018 15:10 ZP.271.2.57.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Urzędu Miasta Knurów w latach 2019-2020
28.12.2018 15:05 ZP.272.1.56.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie
14.12.2018 08:44 ZP.272.1.55.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa".
14.12.2018 08:40 ZP.272.1.54.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie"
03.12.2018 14:47 ZP.272.1.53.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
16.11.2018 10:06 ZP.272.1.52.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
16.11.2018 09:28 ZP.272.1.51.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja
15.11.2018 12:21 ZP.272.1.50.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Knurów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu

1 2 3 4 5 6 następna