Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2019 16:17 ZP.272.1.22.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja serwerów
24.04.2019 15:36 ZP.272.1.21.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 1.
24.04.2019 15:34 ZP.272.1.20.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 7.
24.04.2019 15:31 ZP.272.1.19.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 6.
24.04.2019 15:28 ZP.272.1.18.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 5.
24.04.2019 15:25 ZP.272.1.17.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 4.
24.04.2019 15:22 ZP.272.1.16.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 3.
19.04.2019 09:28 ZP.272.1.15.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną”
19.04.2019 09:00 ZP.272.1.14.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie Miasta Knurów
19.04.2019 08:20 ZP.272.1.13.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej

1 2 3 4 5 6 następna