Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2019 14:41 ZP.272.1.50.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
07.11.2019 10:09 ZP.272.1.49.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
21.10.2019 10:03 ZP.272.1.47.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa monitoringu".
21.10.2019 09:50 ZP.272.1.48.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
19.09.2019 12:01 ZP.272.1.46.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”.
19.09.2019 11:54 ZP.272.1.45.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”.
20.08.2019 13:38 ZP.272.1.44.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie
08.08.2019 11:42 ZP.272.1.43.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Knurów
08.08.2019 11:29 ZP.272.1.42.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw w rejonie ul. Koziełka - Rejon III
08.08.2019 11:21 ZP.272.1.41.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów – Etap 2

1 2 3 4 5 6 następna