Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2021 17:51 ZP.272.1.1.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "„Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”.
07.01.2021 19:29 ZP.272.1.46.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bankowa obsługa Gminy Knurów, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury - Centrum Kultury w latach 2021 – 2023
31.12.2020 10:44 ZP.272.1.45.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów
31.12.2020 10:42 ZP.272.1.44.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Urzędu Miasta Knurów w latach 2021-2022
30.12.2020 12:04 ZP.272.1.43.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu” - w formule zaprojektuj i wybuduj
12.11.2020 10:38 ZP.272.1.42.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wilsona w Knurowie – Etap III, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18 wraz z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99
29.10.2020 13:05 ZP.272.1.41.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
23.10.2020 13:33 ZP.272.1.40.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
23.10.2020 13:32 ZP.272.1.39.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Zapewnienie drogi pożarowej do Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie i do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie” - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie”
01.10.2020 14:16 ZP.272.1.38.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1 2 3 4 5 6 następna