Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2011 10:22 255/OR/11 Zarządzenie w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 13 oraz zmiany Zarządzenia Nr 238/OR/11 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.09.2011 w/s powołania OKW w wyborach do SejmuRP i SenatuRP[...]
08.10.2011 14:38 254/OR/11 Zarządzenie w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 7, Nr 14 w/s uzupełnienia składu OKW Nr 14 oraz zmiany Zarządzenia Nr 238/OR/11 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.09.2011r. [...]
07.10.2011 14:21 253/OR/11 Zarządzenie w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 3, Nr 15, Nr 16 i Nr 21 w/s uzupełnienia składu OKW Nr 16 w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
28.09.2011 12:49 Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniach 28 i 29.09.2011r. - prezentacja
19.09.2011 13:31 238/OR/2011 Zarządzenie w sprawie powołania OKW w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
25.08.2011 14:16 Zgłaszanie kandydatów na członków obowodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
24.08.2011 10:48 Uchwała PKW w/s wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dot. zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011
23.08.2011 15:17 Uchwała PKW w/s należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz sposobu dok. dni zwolnienia od pracy
23.08.2011 15:13 Uchwała PKW w/s regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP z załącznikami
23.08.2011 14:32 Uchwała PKW w/s powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania w kraju w wyborach do Sejmu i Seantu