Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2011 14:26 252/OR/11 Zarzadzeniw w/s udzielenia upoważnień II-emu Zastępcy Prezydenta Miasta knurów Piotrowi Surówka
07.10.2011 15:19 Dyżur w Urzędzie Miasta Knurów
07.10.2011 14:26 253/OR/11 Zarządzenie w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 3, Nr 15, Nr 16 i Nr 21 w/s uzupełnienia składu OKW Nr 16 w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
21.09.2011 15:03 236/OR/11 Zarządzenie w/s powołania Koordynatora gminnego ds. Informatycznej obsługi systemu Obwodowych Komisji Wyborczych, wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 09.10.2011r.
21.09.2011 15:01 235/OR/11 Zarządzenie w/s powołania operatorów do spraw informatycznej obsługi systemu obwodowych komisji wyborczych wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 09.10.2011r.
20.09.2011 09:07 238/OR/11 Zarządzenie w sprawie powołania OKW w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
14.09.2011 14:16 Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców
09.09.2011 13:11 228/OR/11 Zarządzenie w/s powołania Zespołu ds. organizacji i zabezpieczenia techniczno-materiałowego wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
09.09.2011 12:53 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o numerach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach w wyborach do Sejmu i Senatu RP
09.09.2011 08:31 Informacja o miejscu przeznaczonym na umieszczanie plakatów wyborczych

1 2 następna