Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2019 13:12 Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje od dnia 01.07.2019r.
27.06.2019 13:06 Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje od dnia 01.07.2019r.
27.06.2019 12:59 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje od dnia 01.07.2019r.
08.01.2019 10:34 III/34/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII92/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
08.01.2019 10:30 LII/697/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII92/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
08.01.2019 10:27 VII/92/15 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
31.12.2018 10:07 KI-Fn-02-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych na 2019 r.
14.12.2018 11:45 II/20/18 UCHWAŁA NR II/20/18 w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów na 2019r.
09.01.2018 10:18 XLI/563/17 UCHWAŁA NR XLI/563/17 w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów na 2018r.
03.01.2018 09:06 XLIII/594/17 UCHWAŁA NR XLIII/594/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/176/15 Rady Miasta Knurów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

1 2 3 następna