Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2020 11:08 XXIII/307/2020 Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19, w zakresie gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej..
24.04.2020 10:58 XXIII/308/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19.
04.12.2019 08:19 XVII/2014/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów - obowiązuje od dnia 01.01.2020r.
27.06.2019 13:12 Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
27.06.2019 13:06 Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
27.06.2019 12:59 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
08.01.2019 10:34 III/34/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII92/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
08.01.2019 10:30 LII/697/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII92/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
08.01.2019 10:27 VII/92/15 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
31.12.2018 10:07 KI-Fn-02-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych na 2019 r. i 2020r.

1 2 3 następna