Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.04.2012 15:14 88/MOPS/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu Opiniującego realizację wdrożonej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knurów na lata 2011-2015
05.04.2012 15:10 87/FB/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na rok 2012
05.04.2012 15:06 86/OR/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia III edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt: "Knurów - dobre przykłady" za 2011 r.
05.04.2012 14:20 85/FB/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2012r.
05.04.2012 14:12 84/GR/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Sloniny na okres do 31.12.2014r. w trybie bezprzetargowym
05.04.2012 14:07 83/GR/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2013r. w trybie bezprzetargowym
05.04.2012 13:58 82/GR/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
05.04.2012 13:54 81/FB/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok
05.04.2012 13:38 80/FB/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2011 roku
05.04.2012 13:33 79/FB/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2012r.

1 2 3 4 5 6 następna