Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2012 16:26 167/FB/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2012r.
29.06.2012 10:31 166/GR/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s nie korzystania z przysł. Gminie Knurów prawa pierwokupu nieruch. grunt. będących własn. Skarbu Państwa - Państ. Gosp. Leśne Lasy Państwowe, poł. w Knurowie
29.06.2012 10:25 165/SM/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian Regulaminu Straży Miejskiej w Knurowie
29.06.2012 10:19 164/GR/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Kościuszki na okres do 31.12.2014r. w trybie bezprzetargowym
29.06.2012 10:13 163/FB12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2012 rok polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
28.06.2012 11:43 162/SDG/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
28.06.2012 11:39 161/MZJOŚ/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2012r.
28.06.2012 11:09 160/MZJOŚ/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2012r.
22.06.2012 12:24 159/MZGLiA/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym zasobie Gminy Knurów
21.06.2012 13:36 158/MZJOŚ/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia Zarządz. nr OR-0151/316/2006 PM Knurów z dnia 18.10.2006r. w/s powołania Zespołu ds wspomagania rozwoju dzieci wymagających specjalnej troski

1 2 3 4 5 6 następna