Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2012 13:01 XXIII/364/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Aleja Piastów) w Knurowie"
28.09.2012 12:59 XXIII/363/12 Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gliwickiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 2980S
28.09.2012 12:57 XXIII/362/12 Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie”
28.09.2012 12:55 XXIII/361/12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyznanie pomocy oraz na wystawienie i złożenie na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego weksla własnego niezupełnego (in blanco)...
28.09.2012 12:53 XXIII/360/12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2012 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
28.09.2012 12:51 XXIII/359/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2012 r.,
28.09.2012 12:49 XXIII/358/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12.2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
28.09.2012 12:46 XXIII/357/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
28.09.2012 12:45 XXIII/356/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
28.09.2012 12:43 XXIII/355/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon ulicy Rakoniewskiego – Wilsona”

1 2 3 4 następna