Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2014 10:54 Informacja o realizacji budżetu za 2013 rok
15.05.2014 14:11 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
31.03.2014 11:47 78/FB/14 Zarządzenie w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2013 roku
25.09.2013 09:08 Opinia RIO o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
29.08.2013 14:12 208/FB/13 Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego..
29.01.2013 10:51 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Knurów - przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok
31.12.2012 11:33 XXVII/428/12 Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów .
31.12.2012 11:31 XXVII/429/12 Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2013 rok.
31.12.2012 11:28 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018.
31.12.2012 11:23 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie: 14.348.083 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2013 rok Miasta Knurów.

1 2 następna