Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2013 16:02 79/GR/13 Zarządzenie w/s wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do garażu murowanego oznaczonego nr 299 położonego przy ul. Parkowej w Knurowie
03.04.2013 15:58 78/OR/13 Zarządzenie w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2012r.
03.04.2013 15:57 77/FB/13 Zarządzenie w sprawie: zmiany planu finansowego na 2013 rok.
03.04.2013 15:55 76/FB/13 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2013r.
03.04.2013 15:53 75/FB/13 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2013r.
03.04.2013 15:50 74/BAiKW/13 Zarządzenie w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji umowy dotacji na dofinansowanie I etapu zadania "Nowoczesny Dom Kultury odpowiedzią na kulturalne potrzeby
29.03.2013 12:11 73/GR/13 Zarządzenie w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z odd w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
29.03.2013 12:07 72/BWP/13 Zarządzenie w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów.
29.03.2013 12:04 71/FB/13 Zarządzenie w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012r.
29.03.2013 12:00 70/FB/13 Zarządzenie w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2012r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego w 2012r

1 2 3 4 5 6 następna