Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2013 13:48 159/FB/13 Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok.
02.07.2013 13:45 158/FB/13 Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok.
02.07.2013 13:38 157/FB/13 Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok.
02.07.2013 13:37 156/FB/13 Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok.
28.06.2013 12:09 155/MZJOŚ/13 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.
28.06.2013 12:07 154/GR/13 Zarządzenie w/s nie korzystania z przysługującego Gminie Knurów prawa pierwokupu 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością SkarbuPaństwa w użytk.wieczystym
28.06.2013 12:04 153/BAiKW/13 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego"
26.06.2013 09:42 152/OR/13 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta/Strażnika Straży Miejskiej w Knurowie.
26.06.2013 09:37 151/MOPS/13 Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok.
26.06.2013 09:37 150/FB/13 Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2013r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej.

1 2 3 4 5 6 następna